انواع مستربچ و افزودنی های صنعت پلیمر

تولید کننده انواع مستربچ و افزودنی های صنعت پلیمر شامل:

-مواد آنتی میکروبیال (آنتی باکتریال، ضد جلبک و خزه، ضد قارچ و کپک)

-مستربچ سفید

-مستربچ مشکی

-مستربچ آنتی UV

-مستربچ آنتی اکسیدانت

-مستربچ آنتی استاتیک

-مستربچ اسلیپ

-مستربچ آنتی بلاک

-مستربچ کمک فرایند

-مستربچ و کامپوند ضد حریق

بلوار پژوهش
تهران استان تهران IR
مشاهده نقشه بزرگتر